1. Kennismaking en verzamelen van benodigdheden

De projectmanager vanuit Genkgo neemt contact op met de contactpersoon vanuit de organisatie. De eerste stap is het verzamelen van een aantal benodigdheden (denk aan het ledenbestand voor import, de huisstijl voor de website en basisgegevens voor ander applicaties).

Zodra deze benodigdheden binnen zijn, wordt er een online kick-off meeting gepland. Deze meeting is bedoeld om kennis te maken, het traject door te nemen en een planning vast te stellen. Daarna gaan we aan de slag met de software en de website.

2. Ledenadministratie

Omdat de ledenadministratie het centrale punt van de software vormt, beginnen we altijd met het importeren van het bestaande ledenbestand.

3. Website

Wanneer er is gekozen voor een website op basis van ons bewezen ontwerp gaan we direct aan de slag met het bouwen van de website.

Bij een website met een design op maat vind er eerst een gesprek plaats met onze webdesigner. Op basis van dit gesprek wordt er een statisch ontwerp gemaakt. Pas na goedkeuring van dat design gaan we de website opbouwen.

Wanneer de website gereed is, begeleiden we je stap voor stap in het werken met de back-end en het toevoegen van content. Om er zeker van te zijn dat de website helemaal werkt zoals gewenst kan er daarna aan de hand van de geplaatste content feedback worden gegeven.

4. Overige applicaties

Sommige applicaties bevatten content voor de website, bijv. Evenementen en Webshop. Deze applicaties worden opgeleverd voordat er content op de website gezet moet worden. Alle andere applicaties kunnen op elk gewenst moment worden opgeleverd. Applicaties zoals Communicatie en Financieel kunnen pas gebruikt worden vanaf het moment dat alle domeinzaken vanuit de organisatie zijn geregeld. Vanaf dat moment kunnen e-mailadressen die verbonden zijn aan het domein namelijk gebruikt worden in de omgeving van Genkgo om e-mails uit te versturen.

5. Servicefase en publicatie

De laatste fase van het traject staat in het teken van de publicatie. De belangrijkste taak in deze fase is het klaarmaken van de website voor publicatie. Het meeste werk zal hierin bij de organisatie zelf liggen. Genkgo kan in deze tijd ondersteuning bieden bij het gebruik van de software en het inrichten van belangrijke pagina's. Na publicatie van de website vindt er nog een afsluitend webinar plaats waar het project wordt geëvalueerd en de laatste vragen kunnen worden gesteld.

Vaste contactmomenten

Tijdens het traject zal er heel wat contact zijn tussen Genkgo en de organisatie. Een aantal contactmomenten staan al vast:

  • Kick-off meeting
  • Design gesprek (bij een website met design op maat)
  • Afsluitend webinar