Stel uw eigen Genkgo pakket samen

Prijsindicatie

Per maand

€ 85

Eenmalig

€ 1.000

* ExclusiefEx. btw

Pakket gratis uitproberen?

Ga aan de slag

Organisatie

Ledenadministratie, CRM

De administratie van een vereniging begint met een goede ledenadministratie. In de Organisatie Applicatie krijgen alle betrokken personen, zoals leden, oud-leden en sponsoren, een eigen profiel. Dit profiel is gevuld met velden die u zelf kunt beheren.

Overzicht in structuur met mappen en groepen

Om een overzichtelijke administratie te creëren worden de profielen gesorteerd in mappen, groepen die handmatig aangepast kunnen worden en groepen die zichzelf aanpassen op basis van de inhoud van een profielveld.

Community intelligence: statistieken bijhouden

Ook is het mogelijk om statistieken bij te houden van het historische verloop van het algemene ledenaantal, maar ook bijvoorbeeld van de gemiddelde leeftijd van leden of de man/vrouw verdeling in het ledenbestand. U kunt zelf instellen welke gegevens u wilt bijhouden. Deze informatie is zeer waardevol voor strategische beslissingen van het bestuur of de marketingafdeling.

Automatisch verzenden van inloggegevens en e-mails

In de applicatie Organisatie worden ook de inloggegevens beheerd. Leden gebruiken deze voor het inloggen in het ledengedeelte van de website. Inloggegevens worden verstrekt door middel van een automatische e-mail. Automatische e-mail kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het verzenden van verjaardagswensen en welkomsberichten voor nieuwe leden.

Een efficiënte en gestructureerde ledenadministratie

De applicatie Organisatie bevat nog talloze andere mogelijkheden en is zó ingericht dat, bij gebruik van het ledengedeelte op de website, het bijhouden van de ledenadministratie zo min mogelijk tijd in beslag neemt. De data in de Organisatie wordt ook gebruikt in de andere applicaties, bijvoorbeeld in de website bij het inloggen, het versturen van berichten in de Communicatie, deelnemers bijhouden in de Evenementen Applicatie enz.

Licentie

€ 20

Per maand

  • Onbeperkt aantal profielen
  • Onbeperkt aantal profielvelden
  • Sorteren in mappen en groepen
  • Automatische e-mail
  • Beheer van inloggegevens
  • Privacy friendly
  • Data beschikbaar in andere applicaties
  • Community intelligence: Statistieken
  • Rechten beheren voor beheerders
  • Audit log