Jarenlange ervaring met ontwerpen van websites voor verenigingen

Genkgo heeft een jarenlange ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en succesvol inzetten van online mogelijkheden voor verenigingen. Ons team van designers en programmeurs is in staat om een online platform te maken dat de interne en externe communicatie van de vereniging naar een hoger, professioneler plan tilt. Daarbij adviseren wij de betrokkenen bestuurders. Een premium website in combinatie met de VerenigingenWeb software stelt u in staat een nieuwe dimensie te geven aan het verenigingsleven.

Van gesprek naar concept

Een website op maat wordt ontworpen aan de hand van de wensen van de klant. Deze wensen worden na overleg uitgewerkt in een concept. Dit concept wordt vervolgens doorontwikkeld tot een werkende website. Deze wordt getest, door de klant gevuld met inhoud, en klaar gemaakt voor lancering. Bij alle fases wordt de klant betrokken en is er de mogelijkheid om feedback te geven op wat er gemaakt is. Genkgo geeft advies en richting aan het traject. Gezamenlijk wordt zo stap voor stap toegewerkt naar een perfect eindresultaat.

Het begint bij marketing

Een traject begint altijd met een ‘kick-off’ meeting met een van onze web designers. Het doel van dit gesprek is om een volledig 360 graden beeld te scheppen van de vereniging. Er wordt gepraat over de historie, cultuur en het speciale karakter van de vereniging. Wat maakt de vereniging uniek en waarom kiezen mensen er voor om lid te worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt er gekeken naar de leden van de vereniging. Wie zijn dit? Wat zijn hun leeftijd, interesses; uit welke segmenten bestaat deze doelgroep? Hoe ziet de vereniging haar ideale lid? Welke doestellingen zijn er voor communicatie, leden- en fondsenwerving? Het uitwerken van deze strategische marketing vragen geeft de designer een richting voor het ontwerp proces. Hoe meer wij te weten komen over de vereniging in al haar facetten, hoe beter het design zal zijn.

Functionaliteit

Naast marketing wordt er gesproken over de functionaliteit van de website. Wat moeten de bezoekers van de website kunnen doen? Wat is de verwachting van een lid, buitenstaander of sponsor? Hoe deze zaken in elkaar passen is voor elke vereniging anders. De ene vereniging hecht veel belang aan haar nieuwsberichten, terwijl de andere juist de aandacht wil vestigen op activiteiten, inschrijvingen of iets heel anders. In overleg wordt er daarom een top 5 van functionaliteiten gemaakt. Tijdens de conceptfase wordt aan deze lijst vorm gegeven door een raamwerk concept te maken. Dit is een schematische indeling van de belangrijkste web pagina’s. Hiermee wordt onderzocht hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar moeten verhouden, ‘gekneed’ en geplaatst kunnen worden zodat ze het meest effectief worden ingezet.

Maatwerk ontwikkeling: alles is mogelijk

Een belangrijk verschil met een template website is dat er bij een maatwerktraject budget is voor maatwerk. Dit is maatwerk ontwerp, maar kan ook bestaan uit maatwerk ontwikkeling van functionaliteit en interactiviteit. Hierbij moet u denken aan het laten programmeren van website modules. In het verleden maakten wij bijvoorbeeld speciale trainingenmodule, een bijlesplatform, een professioneel online publicatiesysteem, geautomatiseerde programmaboekjes, een 'dedicated' mobiele app voor aankomende leden, etc. Bij de ontwikkeling van een website op maat is vrijwel alles mogelijk.

Bent u budgetafhankelijk of bent u op zoek naar een direct te publiceren website? Bekijk dan:

Webdesign op basis van template